Inventarisatie Navoslocaties

Jaarlijks betalen de gemeenten €  0,25/inwoner aan Bodemzorg Limburg voor de nazorg van nog over te dragen locaties. Aan de gemeenten zal worden gevraagd nauwkeurig na te gaan of er nog locaties zijn waarvoor het aanbeveling verdient om het beheer over te dragen aan Bodemzorg Limburg.

Met de gemeenten Gennep, Weert, Nederweert en Landgraaf is een eerste gesprek gevoerd voor de beoordeling van in hun gemeente aanwezige Navoslocaties. Successievelijk zullen ook andere gemeenten, zoals afgesproken in de laatste Algemene Vergadering, daarover worden benaderd.

 

Terug naar nieuws overzicht