Sweco

4 oktober 2017

Bodemzorg Limburg heeft Sweco als adviseur ingeschakeld voor de besluitvorming over de mogelijkheden van een zonnepark op de gesloten stortlocatie Belvedere te Maastricht.

Door de overname van de Grontmij is een vestiging van Sweco in Nederland ontstaan. Sweco heeft vestigingen in verschillende Europese landen maar ook in Turkije en China. Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst en voert daartoe tienduizenden projecten uit in pakweg 70 landen wereldwijd. Er wordt onder andere gezorgd voor schoon water, efficiënte infrastructuur en duurzame energieoplossingen.

Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Sweco is Europa’s grootsteingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Bodem en ondergrond
De ondergrond bepaalt in belangrijke mate hoe de inrichting van onze leefomgeving eruit ziet. Specialisten van Sweco op het gebied van schone en vuile bodem kijken integraal naar de ondergrond en bepalen zo wat nodig is om een ontwikkeling of functie mogelijk te maken. Onze aanpak zorgt voor beheersing van risico’s en een efficiënte uitvoering bij stedelijke (her)inrichting, aanleg van grootschalige boven- en ondergrondse infra en natuurontwikkeling.

Energie
Om energie te kunnen besparen, monitoren veel bedrijven hun energieverbruik met een energiemanagementsysteem. Sweco werkt met Energy Profiler dat uit een extern onderzoek als meest compleet naar voren kwam. Onze economie maakt veel gebruik van fossiele grondstoffen als olie en gas. Maar deze grondstoffen raken uitgeput en onze bestaande energie-infrastructuur raakt verouderd en schiet te kort. Om ook voor de generaties na ons een leefbare aarde na te laten zoeken we naar alternatieven die milieuvriendelijker zijn; van fossilbased naar biobased. Onze experts werken aan verduurzaming en adviseren over de technische toepassingen van klimaatneutrale materialen en over het duurzaam inrichten van onze samenleving.

Zonnepanelen
Sweco ondersteunt zeer veel initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen. E.n daarvan is in 2016 gerealiseerd. Een groot logistiek bedrijf in Zuid-Holland hebben we ondersteund bij de plaatsing 400 zonnepanelen op een plat dak van circa 10.000 m.. Sweco hielp het bedrijf van ontwerp tot en met oplevering. Denk daarbij aan de uitschrijving van een tender, de financiering, de SDE aanvraag (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) en de begeleiding van de realisatie.

Voor meer informatie: zie www.sweco.nl

Terug naar nieuws overzicht