Verontreinigd grondwater Beukenberg

24 mei 2017

Bij de Beukenberg in Oirsbeek is een verhoogde concentratie van zink in het grondwater aangetroffen. Dit blijkt uit de laatste metingen die in opdracht van ons zijn verricht. De verontreiniging werd aangetroffen in een peilput die bovenstrooms van de stortplaats is gelegen. Dit betekent dat de stortplaats niet de bron kan zijn van deze verontreiniging. In Dagblad De Limburger is hierover op 16 mei jl.  een artikel gepubliceerd.

 

 Bekijk document Artikel Dagblad De Limburger

 

Terug naar nieuws overzicht