Inventarisatie Navoslocaties

13 december 2017

Jaarlijks betalen de gemeenten € 0,25/inwoner aan Bodemzorg Limburg voor de nazorg van nog over te dragen locaties. Aan de gemeenten is gevraagd om vóór 1 december 2017 na te gaan of er nog locaties zijn waarvoor het aanbeveling verdient om het beheer over te dragen aan Bodemzorg Limburg.

Inmiddels hebben de meeste gemeenten een reactie gestuurd. Omdat de Omgevingswet wordt gewijzigd en daarmee ook de bevoegdheden van betrokken overheden, hebben meerdere gemeenten verzocht om in de Algemene Vergadering van 2018 de gevolgen hiervan voor een mogelijke overdracht van gesloten stortplaatsen aan Bodemzorg Limburg te bespreken.

 

Terug naar nieuws overzicht