Mountainbiken op Het Tiende Vrij

13 december 2017

Op verzoek van mountainbikegroep "Bikers oet Eèsjde" is onderzocht wat de mogeljkheden zijn voor het uitzetten van een parcours op de locatie Het Tiende Vrij. Op verzoek van de gemeente is, voordat men hiervoor toestemming geeft, door Ecolybrium een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Bodemzorg Limburg en Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) doen op basis van dit onderzoek een voorstel voor het aan te leggen tracé.

Uit het onderzoek blijkt dat een dassenfamilie zich inmiddels in het afval van deze stortplaats heeft gehuisvest. Op de taluds groeien bijzondere planten en hebben zich meerdere vogels genesteld. In het onderzoek is ook de aanwezigheid van uilen bekeken. Hoewel deze locatie direct naast een drukke A-2 ligt en naast het bedrijvencomplex van Umicore, is dat geen beletsel voor de ontwikkeling van een bijzondere flora en fauna.

Het Tiende Vrij wordt op dit moment beheerd door Het Limburgs Landschap. De locatie wordt momenteel nauwelijks gebruikt voor recreatiedoeleinden en ligt er verlaten bij. Een gebied dat vraagt om aandacht om er wat mee te gaan doen. Voor de mountainbikers vormt de berg een natuurlijke aantrekkingskracht en biedt de mogelijkheid om er een mooie en aantrekkelijke mountainbike  trail door te leiden. Binnen de groep Bikers Oet Eèsjde wil een tiental vrijwilligers helpen om het gebied rijklaar te maken en in de toekomst met name voor de mountainbikende jeugd, begaanbaar te maken. 

De planning is om in het voorjaar van 2018 een start te kunnen maken met de aanleg van dit parcours. Wethouder Custers heeft zich tot nu toe zeer positief opgesteld met betrekking tot dit initiatief.

Terug naar nieuws overzicht