Zonnepark Belvedère

18 december 2017

Op meerdere plaatsen in Nederland worden zonneparken aangelegd op gesloten stortplaatsen. Niet alle locaties lenen zich daarvoor, bijvoorbeeld indien deze uit een oogpunt van natuur en landschap in waardevolle gebieden liggen.

Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd van mogelijkheden op onze locaties. Een eerste mogelijkheid dient zich aan op de locatie Belvedère (Maastricht). Hier is in het verleden door de gemeente aan Imtech reeds een Omgevingsvergunning verleend. Als gevolg van het faillissement van Imtech is het project niet gerealiseerd. Bodemzorg Limburg is een nieuwe procedure gestart voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonnepark op deze locatie. 

Voor de begeleiding van dit project is Sweco (voorheen Grontmij) ingeschakeld. Op basis van het laatste ontwerp is het mogelijk een zonnepark aan te leggen met een capaciteit van 12 MW. Recent heeft de Universiteit Maastricht belangstelling getoond om te participeren in het project. Zij beogen daarmee een grote stap te zetten bij de realisatie van de verduurzamingsdoelstellingen van hun gebouwen in Maastricht. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2018 in dit project zover te zijn dat een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Duurzame Energieproductie kan worden aangevraagd. Daarna zal gestart worden met een tender voor de selectie van een bedrijf dat zowel de aanleg als de exploitatie van dit zonnepark kan uitvoeren. Behalve bovenstaand project oriënteren wij ons op mogelijkheden om ook op de locaties Het Kreupelbusch (Landgraaf) en Bocholtz (Simpelveld) een zonnepark te realiseren. Zowel de gemeente Landgraaf als de gemeente Simpelveld hebben zich positief opgesteld met betrekking tot deze plannen. Voor Het Kreupelbusch ligt er een extra uitdaging, omdat deze locatie ingeklemd ligt tussen de Brunssumerheide en de Tevenerheide. Dit betekent dat met name de natuur- en landschapsaspecten veel aandacht zullen krijgen.

Terug naar nieuws overzicht