Belvédère

De voormalige stortplaats Belvédère heeft haar stortcapaciteit te danken aan de winning van grondstoffen, namelijk klei. In 1956 is deze winning van start gegaan, en er is tot circa 50 m +NAP ontgrond.

In 1970 is begonnen met het storten van huishoudelijk afval en bedrijfsafval van de gemeente Maastricht. Vanaf 1989 was het afval afkomstig van het Samenwerkingsverband Heuvelland (uitgezonderd de gemeenten Wittem en Vaals). Het storten is beëindigd in 1993. Tot die tijd is circa 3,8 miljoen ton afval gestort. De stortplaats heeft in 1994 gefungeerd als overslagstation voor afval: eindbestemming was de stortplaats Ubach over Worms.

De stortplaats is circa 20 hectare groot en wordt aan de westkant begrensd door het agrarisch gebied Zouwdal. Ten oosten ligt het industriegebied Bosscherveld, ten noorden de spoorlijn Maastricht-Hasselt en aan de zuidkant ligt de nog bestaande groeve. Het hoogste punt bedraagt naar schatting zo’n 75 m +NAP.

Afwerking
Onder een klein gedeelte van de stortplaats is een enkelvoudige onderafdichting aangebracht. In de periode 2003-2005 is de gehele stortplaats aan de bovenzijde voorzien van een vloeistofdichte afdichting en beplant met gras.

Per jaar wordt 2,5-3,0 miljoen kWh energie uit onttrokken stortgas geproduceerd. De nazorgfase is vanaf 2006 ingegaan. Belvédère is op 22 juni 2006 opengesteld als wandelgebied, onderdeel van het herstructureringsproject Belvédère.

Gebruik                                                                                                                                                                                                                                              In het kader van een breed project zijn in de grensstreek van Nederland en België diverse grenspalen geplaatst. Eén daarvan vinden we terug op deze locatie.De bezoeker/wandelaar vindt hier informatie over het landschap: historie, archeologie, flora en fauna, e.d. Naast de grenspaal is een grote zwerfsteen geplaatst waarop zittend genoten kan worden van een prachtig uitzicht over Itteren, Borgharen en het Heuvelland.
Bekend is dat in dit gebied de eerste menselijke bewoning in deze streek plaatsvond.

Op verzoek van de gemeente Maastricht is een klein deel van de locatie ingericht voor natuurcompensatie van het nieuw te ontwikkelen gebied Bosscherveld. Op de Belvédereberg zijn ten behoeve van de muurhagedis en de hazelworm schanskorven en takkenrillen aangelegd. De locatie wordt begraasd door Galloway runderen.

Het is de bedoeling in 2019 een zonnepark aan te leggen op het bovenvlak van deze locatie. Er is door de gemeente een Omgevingsvergunning daarvoor verstrekt binnen welk kader het mogelijk is om ca. 40.000 zonnepanelen te plaatsen met een capaciteit van ca. 10 Mw. Voor de bouw ervan is gestart met een aanbestedingsprocedure. Als adviseur is Sweco ingeschakeld.