Beukenberg

De stortplaats Beukenberg heeft haar stortcapaciteit te danken aan de winning van grondstoffen. Het diepste ontgrondingniveau bedroeg circa 90 m +NAP.

Tot ongeveer 1960 is een deel van de groeve in gebruik geweest als gemeentelijke stortplaats van huis- en tuinafval voor de gemeente Oirsbeek. Vanaf 1960 tot 1974 is er grind en zand ontgonnen. Daarna is de groeve gebruikt voor het storten van bouw- en sloopafval, grond en vanaf 1983 ook bedrijfsafval. In de periode 1991-1993 is de stortplaats volgestort met afval afkomstig uit Zuid-Holland en grond uit Limburg. Er is in totaal 600.000 tot 650.000 m3 gestort.

De oppervlakte bedraagt circa 6,5 hectare. De stortplaats ligt ingeklemd tussen de provinciale weg Sittard-Heerlen, de Boompjesweg, het dorp Oirsbeek en de weg Beukenberg. Het hoogste punt bedraagt circa 115 m +NAP.

Afwerking
In de periode 2000-2001 is de stortplaats afgewerkt met een afdichting van HDPE-folie. Begin 2003 is de beplanting afgerond. Vanaf 2002 bevindt de stortplaats zich in de nazorgfase.

Gebruik
De locatie is op 27 april 2005 door het college van Schinnen opengesteld voor wandelaars. Onlangs is door de gemeente een loopbrug aangelegd, om aanwezige wandelroutes in de omgeving te verbinden met deze locatie. Op verzoek van de gemeente is een 8 meter hoog uitkijkpunt gecreëerd, waarmee men een prachtig zicht heeft op de omgeving.


De begroeiing van de locatie bestaat hoofdzakelijk uit struiken en planten. IVN Schinnen heeft een plan gemaakt om deze voormalige stortplaats te ontwikkelen tot een biotoop voor honingbijen, solitaire bijen en vlinders. Om de bijenstand in deze natuurlijke biotoop een impuls te geven worden een bijenstal en 2 bijenhotels geplaatst. Verder zullen 2 insectenhotels voor de vele (solitaire) bijen, vlinders en andere kleine insecten worden neergezet. Een belangrijk deel van de werkzaamheden zal worden verricht door vrijwilligers en deskundigen van IVN. Verder is met IVN afgesproken om de begroeiing van de Beukenberg te verrijken met een zaadmengsel dat is afgestemd op bijen en vlinders.

Onlangs is door de gemeente een loopbrug aangelegd om wandelroutes in de omgeving te verbinden met deze locatie.