Kasteel Wijlreweg

Het betreft een voormalige huisvuilstortplaats met een omvang van circa 3 hectare. In de periode 1955 tot 1971 is door de voormalige gemeenten Wijlre en Valkenburg aan de Geul hier voornamelijk huishoudelijk afval gestort. Het betrof een van nature lager gelegen moerassig gebied. De dikte van het afvalpakket bedraagt 2,5 meter. Nadat het storten was beëindigd is de stortplaats voorzien van een deklaag van grond met een dikte van 0,20-1.00 meter.

Op 23 november 2015 hebben de gemeente Gulpen-Wittem en Bodemzorg Limburg het contract getekend voor overdracht van het eigendom en de aansprakelijkheid van deze locatie. Afwerking
De stortplaats is niet voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting. Er is volstaan met het aanbrengen van een laag schone grond met een dikte van 0,20-1,00 meter. Het aanbrengen van deze afdeklaag is gestart in 1960 en is voltooid na het sluiten van de stortplaats in 1971. Het huidige gebruik is divers: weiland, picknickplaats/bos en tennisvelden. De locatie wordt grotendeels omringd door sloten en in de nabije omgeving ligt de visvijver van de hengelsportvereniging “de springende beekforel”.Nazorg
Bodemzorg Limburg laat periodiek de aanwezige peilbuizen bemonsteren. Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld wat de mogelijke beïnvloeding is van deze voormalige stortplaats op de kwaliteit van het grondwater. Tot nu toe vindt er zo goed als geen verspreiding van verontreiniging plaats.