Sandersweg

De voormalige stortplaats Sandersweg, in de volksmond Steilrand genoemd, betreft een voormalige stortplaats ter grootte van 5 hectare, waarin voornamelijk bedrijfsafval en puin- en sloopafval is gestort.



Afwerking
In het kader van het project Noorderbrug wordt ter hoogte van de Sandersweg in het bedrijventerrein Bosscherveld een nieuwe regionale invalsweg richting Lanaken aangelegd, de toekomstige Bosscherlaan. Deze weg doorsnijdt de stortplaats. In 2016 is een begin gemaakt met de aanleg ervan. Het bij dit werk vrijkomende afval wordt verplaatst naar een ander deel van de stortplaats, waarna de locatie opnieuw wordt ingericht en afgewerkt met een deklaag schone grond van 1 meter dikte.



Gebruik
Er is gebleken dat op de Steilrand beschermde diersoorten aanwezig waren (hazelworm, muurhagedis). Deze zijn voorafgaand aan de ontgraving/sanering gevangen en op de voormalige stortplaats Belvédère uitgezet. 

Na aanleg van de weg en de daarbij behorende sanering zal het beheer gericht zijn op natuurontwikkeling.