Sandersweg

De voormalige stortplaats Sandersweg, onderdeel van de zogenaamde Steilrand  betreft een voormalige stortplaats ter grootte van 5 hectare, waarin voornamelijk bedrijfsafval en puin- en sloopafval is gestort.Afwerking en beheer
Deze locatie betreft een voormalige stortplaats met hoofdzakelijk bouwkundige afvalstoffen. Eris geen bovenafdichting aangebracht met een leeflaag schone grond met een dikte van 1 m. Op deze steilrand zijn beschermde diersoorten aanwezig waren (hazelworm, muurhagedis). Het beheer is gericht op natuurontwikkeling.Gebruik
In het kader van het project Noorderbrug is over een deel van de locatie Sandersweg een nieuwe regionale invalsweg vanuit het bedrijventerrein Bosscherveld richting Lanaken aangelegd.