Slikvijvers

De slikvijvers liggen ten westen van Urmond en bestaan uit de noordelijke en zuidelijke slikvijvers waarin door DSM in het verleden mijnafval (mijnslik, vliegas en mijnsteen) is verwerkt.

Afwerking
De zuidelijke slikvijvers zijn in 1990 afgewerkt en voorzien van een deklaag schone grond. Het terrein is in gebruik als park en terrein voor de schutterij.

Op de noordelijke slikvijvers bleek dat de deklaag plaatselijk niet dik genoeg was. Daarom is er in 2009 op basis van een door de Provincie verleende vergunning, extra schone grond aangebracht tot een dikte van 1 meter. Het gebruik is hier divers en bestaat uit park, weiland en voetbalveld.