Steilrand

De voormalige stortplaats Sandersweg, onderdeel van de zogenaamde Steilrand  betreft een voormalige stortplaats ter grootte van 5 hectare, waarin voornamelijk bedrijfsafval en puin- en sloopafval is gestort.Afwerking en beheer
Deze locatie is niet voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting. Er is volstaan met het aanbrengen van een laag schone grond met een dikte van 1 meter. Op deze steilrand zijn beschermde diersoorten aanwezig (hazelworm, muurhagedis). Het beheer is gericht op natuurontwikkeling.Gebruik
In het kader van het project Noorderbrug is over een deel van de locatie Sandersweg een nieuwe regionale invalsweg vanuit het bedrijventerrein Bosscherveld richting Lanaken aangelegd.