Wambachgroeve

De voormalige stortplaats Wambachgroeve te Tegelen is ontstaan door de winning van klei. Sinds de Romeinse tijd werd in deze omgeving al klei gewonnen voor de vervaardiging van met name dakpannen. Het woord Tegelen stamt dan ook af van het Latijnse woord “tegula”. Omstreeks 1960 werd begonnen met de winning van klei in het gebied rondom de Wambachgroeve. De bodem boven de kleilaag is verwijderd en in de omgeving gebruikt als ophoging (Op de Heide).

Daarna is deze 14 ha grote groeve in 1975 als stortplaats in gebruik genomen en er is voornamelijk bedrijfsafval verwerkt. De verwerking van huishoudelijke afvalstoffen geschiedde op andere locaties.

In 1993 heeft de gemeente Tegelen de locatie overgedragen aan Afvalverwijdering Limburg (AVL), later Essent Milieu en nu Attero geheten. In 1997 is de verwerking van afval beëindigd. Op 11 mei 2016 is het eigendom en beheer overgedragen aan Bodemzorg Limburg.Afwerking en beheer
De stortplaats is deels voorzien van een enkele en deels van een dubbele onderafdichting. Het oudste deel heeft geen onderafdichting. De hele stortplaats is voorzien van een dubbele bovenafdichting. Onderdeel van deze bovenafdichting is het drainagestelsel dat het regenwater afvoert naar de steilrand of het nabijgelegen hertenkamp.

Het specifieke van deze locatie is dat deze dicht tegen de Duitse grens ligt en in een zogenaamde steilrand van een hoger gebied richting de Maasvallei. Met name de afvoer van het grondwater uit het Duitse gebied vraagt speciale aandacht.

Bodemzorg Limburg laat periodiek de aanwezige peilbuizen bemonsteren. Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld wat de mogelijke invloed is van deze voormalige stortplaats op de kwaliteit van het grondwater. Tot nu toe vindt een lichte beïnvloeding van de kwaliteit van het grondwater plaats. 

Gebruik
De voormalige stortplaats is toegankelijk voor wandelaars en maakt inmiddels onderdeel uit van het Pieterpad. Er zijn plannen om deze locatie ook deel te gaan laten uitmaken van het gebied waar het Edelhert vrij kan oversteken. Hiervoor is over de A-74 een wildviaduct aangelegd en het wachten is op de verbinding over de Kaldenkerkerweg. Het beheer van deze locatie vindt plaats door begrazing met gallowwayrunderen.