Zuringspeel

De voormalige stortplaats Zuringspeel is in 1969 in gebruik genomen voor het storten van voornamelijk huishoudelijk afval. Tot 1 januari 1980 is gestort onder het beheer van de toenmalige gemeente Horst, daarna tot 1991 onder toezicht van het Gewest Noord-Limburg.

In die periode is circa 2,5 miljoen ton afval verwerkt. De eindhoogte van de stortplaats ligt circa 15 meter boven het maaiveld (56 m +NAP). De onderkant van de stort ligt 1 tot 2 meter onder het maaiveld.

De stortplaats heeft een totale oppervlakte van 21 hectare en ligt ongeveer 1.500 meter zuidwesten van de woonkern America. Aansluitend aan deze locatie bezit Bodemzorg Limburg nog 24 ha terrein welke gezamenlijk met een deel van de stortplaats is verhuurd aan Gebroeders Swinkels ten behoeve van de exploitatie van Golfbaan De Golfhorst. http://www.golfbaandegolfhorst.nl/

Afwerking
In de periode 1992-1994 is een enkelvoudige bovenafdichting van zandbentoniet aangebracht. Toen zijn tevens de stortgasonttrekking en het geohydrologische scherm aangelegd. De omzetting van stortgas in electriciteit is in 2015 beëindigd.

Een deel van de stortplaats is voorzien van een enkelvoudige onderafdichting van zandbentoniet. Deze is in de periode 1987-1990 aangelegd en heeft een oppervlakte van 7,5 hectare. Sinds 1994 bevindt de stort Zuringspeel zich in de nazorgfase.

Zonne-energie
Voor de onttrekking van stortgas wordt jaarlijks ca. 30.000 kWh aan stroom gebruikt. In 2013 is besloten om daarvoor zonnepanelen te plaatsen. Deze dekken in voldoende mate de jaarlijkse behoefte aan stroom.