Welkom

Welkom op de website ‘Bodemzorg Limburg’. Deze site is een initiatief van Bodemzorg Limburg, een beheerorganisatie zonder winstoogmerk, met een ruime expertise in met name het beheer van:

  • locaties waar afvalstoffen in de bodem zijn gebracht (stortplaatsen);
  • locaties die vanwege een ernstige verontreiniging om een specifiek beheer vragen, met het oog op de bescherming van het milieu.

Bodemkwaliteit
De kwaliteit van bodem en grondwater is te zien als een afspiegeling van het menselijk handelen op en in de bodem. Soms is die kwaliteit over een uitgestrekt gebied aangetast door diffuse bronnen, dan weer zorgen piekbelastingen uit het verleden voor een hoge verontreinigingsgraad in een kleiner gebied. Voorbeelden zijn stortplaatsen, of verontreinigingen van het milieu door langdurige lekkage.

Op deze website vindt u informatie over nazorg van gesloten stortplaatsen.

Deze site wordt regelmatig geactualiseerd. Ook zal het aantal in kaart gebrachte locaties worden uitgebreid. Wilt u reageren, of weten wat Bodemzorg Limburg voor uw gemeente kan betekenen? Neemt u dan contact op.

ACTUEEL

Overname Wambachgroeve
lees verder> 

Uitzichtpunt Beukenberg
lees verder> 

Jaarverslag 2015
lees verder>