Een bende op de Beukenberg

Opnieuw is het raak op de Beukenberg in Oirsbeek.

Lees verder

Verontreinigd grondwater Beukenberg

Bij de Beukenberg in Oirsbeek is een verhoogde concentratie van zink in het grondwater aangetroffen. Dit blijkt uit de laatste metingen die in opdracht van ons zijn verricht.

Lees verder

Inventarisatie Navoslocaties

Jaarlijks betalen de gemeenten €  0,25/inwoner aan Bodemzorg Limburg voor de nazorg van nog over te dragen locaties. Aan de gemeenten zal worden gevraagd nauwkeurig na te gaan of er nog locaties zijn waarvoor het aanbeveling verdient om het beheer over te dragen aan Bodemzorg Limburg. 

Lees verder

Onderzoek Natuurwaarden

Voordat op locaties van Bodemzorg Limburg nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld is er doorgaans een onderzoek nodig naar de natuurwaarden. Recent is een onderzoek afgerond naar de natuurwaarden op de locatie Het Tiende Vrij te Eijsden voor de aanleg van een mountainbikeparcours.

Lees verder

Natuur op een berg van 45 meter afval

 “In Limburg zijn veel afgravingen, volgestort met afval”. In Dagblad Trouw is op 28 april jl. een artikel gepubliceerd over de nazorg op de locaties Het Kreupelbusch en Beukenberg. 

Lees verder