Algemene Vergadering 2018

20 december

Op 14 juni 2018 vindt de Algemene Vergadering plaats in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. Belangrijkste agendapunt betreft de vaststelling van de jaarrekening 2017.

Nieuwe commissaris

18 december 2017

In de Algemene Vergadering van juni van dit jaar is Loek Radix benoemd als commissaris (financiën) en opvolger van Jos Vercammen. Jos is 12 jaar (financieel) commissaris geweest en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling naar een stabiele organisatie. Zo is in die periode een Beleggingsstatuut opgesteld en zijn belangrijke maatregelen genomen om de gevolgen van de beurscrisis in 2008 voor de nazorgvoorziening te beperken. 

Lees verder

Inventarisatie Navoslocaties

18 december 2017

In 2010 hebben de gemeenten in Limburg als aandeelhouders van Bodemzorg Limburg besloten dat zij de mogelijkheid krijgen om het eigendom van gesloten stortplaatsen, die voor nazorg in aanmerking komen, aan ons over te dragen. Elke gemeente betaalt daarvoor jaarlijks een zogenaamde solidariteitsbijdrage ad € 0,25 per inwoner.

Lees verder

Mountainbiken op Het Tiende Vrij in Eijsden

18 december 2017

De mountainbike groep Bikers oet Eèsjde heeft in 2016 bij Bodemzorg Limburg een voorstel ingediend voor de aanleg van een mountainbikeparcours op de gesloten stortplaats Het Tiende Vrij in Eijsden, waar met name de mountainbikende jeugd zich sportief kan uitleven. 

Lees verder

Zonnepark Belvedère

18 december 2017

Op meerdere plaatsen in Nederland worden zonneparken aangelegd op gesloten stortplaatsen. Niet alle locaties lenen zich daarvoor, bijvoorbeeld indien deze uit een oogpunt van natuur en landschap in waardevolle gebieden liggen.

Lees verder