Column

Duurzaam beheer
Bodemzorg Limburg is verantwoordelijk voor het beheer van locaties die in het verleden zijn gebruikt om afvalstoffen te storten. Een taak die sterke overheidsinvloed vereist – en blijft vereisen. Bij de overdracht van aandelen van AVL aan Essent Milieu in 1997 is de nazorg van zes gesloten stortplaatsen in handen gegeven van de zelfstandige BV Bodemzorg Limburg. Aandeelhouders zijn alle Limburgse gemeenten. Hiermee is de gedeelde verantwoordelijkheid voor voormalige stortlocaties gewaarborgd.

Heden
Op dit moment beheert Bodemzorg Limburg 15 locaties. Uiteraard dient het beheer van deze locaties en van de aangebrachte voorzieningen op efficiënte wijze plaats te vinden. Ter ondersteuning daarvan is een geautomatiseerd systeem ontwikkeld, waarin alle relevante gegevens van betrokken locaties worden opgeslagen.

Toekomst
Bodemzorg Limburg zorgt niet alleen voor risicobeheersing. We zoeken ook ruimtelijke kansen: mogelijkheden om de locaties opnieuw in gebruik te nemen binnen de geldende beperkingen. Het is bovenal aan gemeenten om te bepalen welke ruimtelijke bestemming aan de desbetreffende locaties kan worden gegeven. In de toekomst zullen meer locaties in onze provincie nazorg vereisen, omdat er in het verleden afvalstoffen werden gestort, of omdat de bodem er verontreinigd raakte. Bodemzorg Limburg biedt de gemeenten de mogelijkheid om het beheer over dergelijke locaties in deskundige handen te geven.

Omdat de bodem onze zorg heeft.

Dick Rootert
Directeur Bodemzorg Limburg