Bocholtz

In dit zonnepark zijn 4.872 zonnepanelen opgesteld die circa 1,65 miljoen kWh groene stroom per jaar opwekken, hetgeen vergelijkbaar is met een gemiddeld stroomverbruik door 350 huishoudens. Er is gekozen voor een zogenaamde zuid opstelling met panelen die 2,15 meter hoog zijn en ruim 2 meter uit elkaar staan. Het park is in opdracht van Enovos Green Power Nederland aangelegd. Ook de exploitatie wordt door Enovos verricht. Daartoe is de door de gemeente Simpelveld aan Bodemzorg Limburg verstrekte omgevingsvergunning op naam gezet van Enovos.Bekijk document Bekijk de indeling collectoren op het Zonnepark Bocholtz