Steilrand, Maastricht

In het Belvédère gebied bevindt zich de Steilrand. Dit terreingedeelte is gelegen tussen de Belvédèrelaan, Brusselseweg, Carl Smulderssingel/Cabergerweg en Noorderbrug. Verdeeld binnen dit terrein bevinden zich 7 voormalige gemeentelijke stortplaatsen met een totale oppervlakte van ca. 23,7 ha. In 2015 en 2020 zijn deze locaties in eigendom overgedragen aan Bodemzorg Limburg.


Afwerking

Deze locaties zijn in het verleden vol gestort met hoofdzakelijk bedrijfsafval en puin- en sloopafval. Na sluiting is geen vloeistofdichte bovenafdichting aangebracht, maar is het stortmateriaal afgedekt met een laag schone grond met een gemiddelde dikte van ca. 0,5-1 meter.

Monitoring

Ten noorden van de steilrand/Sandersweg (op het terrein van BASF) heeft Bodemzorg Limburg een aantal peilbuizen geplaatst. Door periodieke monitoring van deze peilbuizen wordt de kwaliteit van het grondwater stroomafwaarts in de gaten gehouden.


Natuurbeheer

Binnen het deelgebied Steilrand leven o.a. de beschermde diersoorten hazelworm en muurhagedis. Als gevolg van de infrastructurele werkzaamheden rond de Steilrand in de afgelopen jaren bestond de kans dat deze beschermde diersoorten in het gedrang zouden komen. Om dit te voorkomen is door de gemeente Maastricht in samenwerking met Bodemzorg Limburg in 2018 op de Belvédèreberg, ten noorden van de Steilrand, een nieuw leefgebied met puinrillen en een met steen gevulde  biotoopmuur gecreëerd. Bij de aanleg van de Belvédèrelaan zijn de hazelwormen gevangen en samen met muurhagedissen in dit nieuwe leefgebied uitgezet  De dieren gedijen hier goed.