Bocholtz, Simpelveld

De voormalige stortplaats Bocholtz is gelegen tussen de rijksweg A76 en het dorp Bocholtz.

Zoals de meeste stortplaatsen in Limburg is ook deze locatie ontstaan door de winning van grondstoffen. De locatie is in de periode 1958-1983 ontgrond tot een diepte van ca. 10 m. Zoals voorheen gebruikelijk, werd de ontgronding opgevuld met afval.

Vanaf 1958 was de groeve ook in gebruik als stortplaats voor (grof) huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Tot en met 1987, het jaar van de sluiting, is naar schatting 1 miljoen m3 afval gestort.

De stortplaats Bocholtz is circa 7 hectare groot. De locatie wordt begrensd door de Peutersweg (westzijde), de Keulenderweg (zuidzijde) en de A76 (oostzijde). De Duitse grens ligt op 400 m en het centrum van Bocholtz ligt op 750 m. Het hoogste punt bedraagt circa 190 m +NAP.

Afwerking en beheer
De stortplaats is niet voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting. Er is volstaan met het aanbrengen van een laag schone grond met een dikte van 2 m (totaal circa 150.000 m3). Deze laag is aangebracht in 1999. De grond van deze afdeklaag is vrijgekomen bij de ontwikkeling van het nabijgelegen bedrijventerrein Avantis. De stortplaats is gedeeltelijk ingezaaid met gras en voor een ander deel voorzien van bosplantsoen.


Bodemzorg Limburg bemonstert elke 3 jaar de 4 aanwezige peilbuizen. Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld wat de beïnvloeding is van deze voormalige stortplaats op het grondwater. Hiermee wordt gecontroleerd of er geen uittreding van percolaat in het grondwater plaatsvindt. Uit de bemonstering blijkt dat de kwaliteit van het grondwater nauwelijks door het afval in de stortplaats wordt beïnvloed.

In 2016 zijn nieuwe drainages aangebracht die ervoor zorgen dat het regenwater snel wordt afgevoerd en beperkt in het gestorte afval terecht komt.

Gebruik

Het terrein is opengesteld voor wandelaars. Over de voormalige stortplaats loopt een wandelroute. Door de hoge ligging kan men van een prachtig uitzicht genieten.

In samenwerking met Enovos Green Power is hier een klein zonnepark aangelegd met een capaciteit van 1,75 MWp (zie zonneparken).