Jonkersbosweg, Gulpen-Wittem

Op de dorpsgrens Reijmerstok (gemeente Gulpen-Wittem) bevindt zich tussen de Jonkersbosweg, de Reijmerstokkerdorpsstraat en de Molenweg de vml. stortplaats Jonkersbosweg. Deze stortplaats, welke tegen de helling is aangelegd, is in de periode van 1959 tot 1963 over een oppervlakte van ca. 0,8 hectare en een maximale laagdikte van ca. 5 meter gevuld met huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. In totaal is ca. 35.000 m3 afval gestort.

Navos
Jonkersbosweg betreft een zgn. Navos-locatie (nazorg voormalige stortplaatsen).Navos-locaties betreffen oude stortplaatsen die niet zijn voorzien van bodembeschermende voorzieningen, waardoor de naast- en ondergelegen bodem verontreinigd kan raken. Verder ontbreekt vaak een voldoende dikke afdeklaag. Om de verspreidings- en contactrisico’s af te dekken heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden.

Op de locatie Jonkersbosweg is een afdeklaag aanwezig met een dikte van 0,1 tot 0,2 meter. Vanwege het feit dat het grondwaterniveau zich op 30 meter minus maaiveld van de Reijmerstokkerdorpsstraat bevindt en het afval tot het maaiveld van deze openbare weg is gestort bestaat er een zeer gering risico van eventuele verspreiding van verontreinigingen.

Huidige gebruik

De locatie is volledig voorzien van loofbomen en ligt er al jarenlang ongemoeid bij. Er vindt geen extensief gebruik van de locatie plaats door wandelaars of andere passanten, zodat zich op de locatie specifieke flora en fauna verder kan ontwikkelen. Het onderhoud en beheer wordt verzorgd door de gemeente Gulpen-Wittem.