Geliskensdijkweg, Venlo

De voormalige stortplaats Geliskensdijkweg te Venlo betreft een voormalige ontgronding tot een diepte van 4 meter waarin huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval  is verwerkt in de periode 1956-1978. De grondwaterstand ligt dieper dan die 4 meter zodat de stortplaats niet in het grondwater ligt.

De locatie is gelegen ten westen van Venlo en ten noorden van Boekend en wordt in het noorden begrensd door het bedrijventerrein James Cookweg. Ten zuiden van de locatie loopt de Everlose beek die wordt omgeleid om daarmee een meer natuurlijke loop te krijgen.

Er is onder beheer van de gemeente Venlo ongeveer 1,3 miljoen m3 afval gestort afkomstig uit de gemeente en omgeving. Het afvalpakket is plaatselijk 14 meter dik en heeft een hoogste punt van 10 m +NAP. De locatie heeft een omvang van circa 9,5 hectare.Afwerking en beheer
Deze voormalige stortplaats is niet voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting, maar is in 2015-2016 voorzien van een laag schone afdekgrond met een gemiddelde dikte van 1 meter en plaatselijk 2 meter om bomen te kunnen planten. Rondom de locatie liggen peilbuizen welke periodiek in opdracht van Bodemzorg Limburg worden bemonsterd. Uit de analyses blijkt dat er sprake is van een lichte verontreiniging van het grondwater.

Gebruik
In 2016 is de afwerking voltooid en is het terrein opengesteld voor extensieve recreatie. Er is op deze 10 meter boven het maaiveld liggende voormalige stortplaats een uitzichtpunt gerealiseerd met een hoogte van 10 meter. Dit biedt een mooie kijk op het natuurgebied Krayelheide. Deze locatie wordt onderdeel van een groter gebied voor extensieve recreatie (wandelen, fietsen).