Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven

Bodemzorg Limburg is een beheerorganisatie zonder winstoogmerk.

De kwaliteit van bodem en grondwater is te zien als een afspiegeling van het menselijk handelen op en in de bodem. Soms is die kwaliteit over een uitgestrekt gebied aangetast door diffuse bronnen, dan weer zorgen piekbelastingen uit het verleden voor een hoge verontreinigingsgraad in een kleiner gebied. Voorbeelden zijn stortplaatsen of verontreinigingen van het milieu door langdurige lekkage.

Actueel

Bekijk al het nieuws

Meer dan 25 jaar expertise

Al in 1994 is Bodemzorg Limburg gestart met haar taak: beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. Bodemzorg Limburg is verantwoordelijk voor de nazorg van locaties die zijn gesloten vóór 1 september 1996. Voor locaties die na voornoemde datum zijn gesloten ligt de verantwoordelijkheid voor de nazorg bij de Provincie Limburg. 

Lees verder