Zuringspeel, Horst a/d Maas

De voormalige stortplaats Zuringspeel is in 1969 in gebruik genomen voor het storten van voornamelijk huishoudelijk afval. Tot 1 januari 1980 is gestort onder het beheer van de toenmalige gemeente Horst, daarna tot 1991 onder toezicht van het Gewest Noord-Limburg.

In die periode is circa 2,5 miljoen ton afval verwerkt. De eindhoogte van de stortplaats ligt circa 15 meter boven het maaiveld (56 m +NAP). De onderkant van de stort ligt 1 tot 2 meter onder het toenmalige maaiveld.

De stortplaats heeft een totale oppervlakte van 21 hectare en ligt ongeveer 1.500 meter zuidwesten van de woonkern America.

Afwerking en beheer
In de periode 1992-1994 is een enkelvoudige bovenafdichting van zandbentoniet aangebracht. Toen zijn tevens de stortgasonttrekking en het geohydrologische scherm aangelegd. De omzetting van stortgas in electriciteit is in 2015 beëindigd.

Een deel van de stortplaats is voorzien van een enkelvoudige onderafdichting van zandbentoniet. Deze is in de periode 1987-1990 aangelegd en heeft een oppervlakte van 7,5 hectare. Sinds 1994 bevindt de stort Zuringspeel zich in de nazorgfase.

Bodemzorg Limburg laat periodiek de aanwezige peilbuizen bemonsteren. Er is sprake van een lichte verontreiniging van het grondwater.Gebruik

Aansluitend aan deze voormalige stortplaats bezit Bodemzorg Limburg nog 24 ha terrein welke gezamenlijk met een deel van de stortplaats is verhuurd aan Gebroeders Swinkels ten behoeve van de exploitatie van Golfbaan De Golfhorst. http://www.golfbaandegolfhorst.nl/

Er is een 8 meter hoog uitzichtpunt aangelegd dat is ingezaaid met bijzondere kruiden. Hierop is een kunstwerk geplaatst in de vorm van een grote offertafel en ontworpen door Ruud van der Beele. Voor de financiering van het project is bijgedragen door Provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas, Bodemzorg Limburg en 5 plaatselijke bedrijven t.w. Rabobank, De Schatberg, Toverland, Equestrian Centre De Peelbergen en Centerparcs Nederland.

Door de Vogelwerkgroep 't Hökske uit Horst-Sevenum is aan de voet van het kunstwerk een bankje geplaatst.