Belvédère

Dit zonnepark bestaat uit 30.000 zonnepanelen die circa 11 miljoen kWh per jaar opwekken, hetgeen vergelijkbaar is met een gemiddeld stroomverbruik door 3.500 huishoudens. Dit park is het grootste dat is aangelegd op een gesloten stortplaats in Limburg.

Er is gekozen voor een zogenaamde oost-west opstelling. Dit betekent, zoals uit de luchtfoto blijkt, dat de panelen dicht op elkaar staan, niet hoger dan ca. 1 meter van de bodem reiken en voor de omgeving nauwelijks zichtbaar zijn. Een oost-west opstelling levert over de dag gezien een veel gelijkmatiger productie dan panelen met een zuid opstelling.

Het park is aangelegd door Volta Solar, een in de regio bekendstaand bedrijf. Uniek aan het project is dat de panelen zijn aangelegd op een voormalige stortplaats. Er bevindt zich ter bescherming van het milieu een vloeistofdichte afdichting op deze locatie en er zijn in verband daarmee diverse voorzieningen aangebracht. Hiermee diende bij de bouw terdege rekening te worden gehouden. Uiteindelijk is het werk ondanks veel regenachtige dagen in februari en maart 2020 aangelegd conform de beoogde planning en binnen de vastgestelde begroting. Behalve het weer hing ook Covid-19 als een donkere wolk boven het project. Een groot deel van de apparatuur diende uit het buitenland te worden ingevoerd en de buitenlandse medewerkers dienden rekening te houden met maatregelen van de overheid in ons land en in hun eigen land.
Uniek is verder de samenwerking met de Universiteit Maastricht die de helft van de geproduceerde stroom via Garanties van Oorsprong in bezit heeft gekregen. UM heeft hiertoe via een lening ter grootte van 50% van de investering geparticipeerd in dit project. Hiermee werd een eerste grote stap gezet in de verduurzaming van de energievoorziening van de universiteit.