De Hut, Gulpen-Wittem

In het buurtschap Ingber (gemeente Gulpen-Wittem) bevindt zich aan het einde van de Steenkuilerweg de vml. stortplaats De Hut. Deze stortplaats, welke in een natuurlijke verlaging is aangelegd, is in de periode van 1962 t/m 1974 over een oppervlakte van ca. 1,2 hectare en een laagdikte van 8 meter gevuld met huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. In totaal is ca. 96.000 m3 afval gestort.

Navos
De Hut betreft een zgn. Navos-locatie (nazorg voormalige stortplaatsen). lNavoslocaties betreffen oude stortplaatsen die niet zijn voorzien van bodembeschermende voorzieningen, waardoor de naast- en ondergelegen bodem verontreinigd kan raken. Verder ontbreekt vaak een voldoende dikke afdeklaag. Om de verspreidings- en contactrisico’s af te dekken heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden.

Op de locatie De Hut is een afdeklaag aanwezig met een dikte van 0,4 tot 0,9 meter. Vanwege het feit dat het grondwaterniveau zich op 12 meter minus maaiveld bevindt en het afval tot 8 meter minus maaiveld is gestort bestaat er een zeer gering risico van eventuele verspreiding van eventuele verontreinigingen.

Huidige gebruik
De locatie is opgesplitst in een bos- en grasgedeelte. Het bosgedeelte betreft ongerepte natuur. Het grasgedeelte met bebouwing wordt gebruikt, onderhouden en beheerd door de 2 hondenverenigingen P.H.V. Adjak en B.D. Mergelland.