Leiffenderhofweg, Schinveld

Ten noordoosten van het dorp Schinveld (gemeente Beekdaelen) bevindt zich tussen de Leiffenderhofweg en de Koeweg de vml. stortplaats Krekelberg. Tussen 1959 en 1975 is ter plaatse op het toenmalige maaiveld over een oppervlakte van ca. 3 hectare en een maximale laagdikte van ca. 4 meter, 110.000 m3 huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval gestort.

Navos
De Krekelberg betreft een zgn. Navos-locatie (nazorg voormalige stortplaatsen). Navos-locaties zijn oude stortplaatsen die niet zijn voorzien van bodembeschermende voorzieningen, waardoor de naast- en ondergelegen bodem verontreinigd kan raken. Verder ontbreekt vaak een voldoende dikke afdeklaag. Om de verspreidings- en contactrisico’s af te dekken heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Op de locatie Krekelberg is een afdeklaag aanwezig met een dikte variërend van 0 tot ca. 0,6 meter. Het grondwaterniveau bevindt zich op ca. 1 meter minus onderkant van de stort.

Grondwaterbeschermingsgebied en oppervlaktewater
De Krekelberg is gelegen binnen het grondwaterbeschermingsgebied van pompstation Schinveld. Dit pompstation onttrekt jaarlijks ca. 4 miljoen m3 grondwater uit het 2e watervoerend pakket dat zich ca. 180 meter onder het stortmateriaal bevindt. De locatie wordt doorkruist door vele sloten, die ca. 300 dagen per jaar watervoerend zijn.

Huidige gebruik
De locatie bestaat voornamelijk uit bos en en ligt er reeds jaren ongemoeid bij. De locatie ligt naast een recreatiegebied en wordt regelmatig bezocht door wandelaars of andere passanten. Het onderhoud en beheer van het bos wordt verzorgd door de Stichting tot behoud van Natuurmonumenten. De nazorg van de stortplaats is in handen van Bodemzorg Limburg.