Abdissenbosch

De komende maanden wordt op de voormalige stortplaats Het Kreupelbusch een zonnepark aangelegd, bestaande uit 30.000 zonnepanelen die circa 12 miljoen kWh per jaar opwekken, hetgeen vergelijkbaar is met een gemiddeld stroomverbruik door 3.500 huishoudens. Er is gekozen voor een zogenaamde zuid opstelling. De 2,5 meter hoge panelen staan opgesteld in rijen met een tussenruimte van 4 meter om schaduw op een volgende panelenrij te voorkomen.

Het zonnepark heeft een omvang van 12,5 ha, waarvan 7,5 ha wordt gebruikt voor het plaatsen van de panelen. De overige 5 ha wordt vrijgehouden voor de ontwikkeling van natuur en voor onderhoud.Bekijk document Bekijk de indeling collectoren op het Zonnepark Abdissenbosch

Het park is aangelegd door Unisun Energy. Adviseur Arcadis Nederland heeft voor de selectie van de aannemer een openbare aanbestedingsprocedure gehouden. Bij de aanleg van dit park diende rekening te worden gehouden met de vloeistofdichte afdichting en de daarmee verband houdende voorzieningen. Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is een nieuwe leiding aangelegd voor aansluiting op het 2,2 km verderop gelegen verdeelstation. De voorlopige planning is dat het project in juni 2021 gereed is.

Uniek is het inpassen in de omgeving. Het gebied heeft een goud groene natuurstatus. Het is de bedoeling dat tegelijk met de aanleg van het zonnepark ook geïnvesteerd wordt in de natuurwaarden van dit gebied. De grond onder de panelen wordt ingezaaid met kruidenvegetaties en rondom het park worden heesters aangeplant om een beter leefklimaat voor insecten en vogels in te richten. Met omwonenden welke samenwerken in de zogenaamde Meedenkgroep is een aantal afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur en landschap. Daartoe is door Stichting IKL een door de gemeente Landgraaf goedgekeurd landschapsplan opgesteld.