Slikvijvers, Stein

De slikvijvers liggen ten westen van Urmond en bestaan uit de noordelijke en zuidelijke slikvijvers waarin door DSM in het verleden mijnafval (mijnslik, vliegas en mijnsteen) is verwerkt.

Afwerking en beheer
De zuidelijke slikvijvers zijn in 1990 afgewerkt en voorzien van een deklaag schone grond. Op de noordelijke slikvijvers bleek dat de deklaag plaatselijk niet dik genoeg was. Daarom is er in 2009 op basis van een door de provincie Limburg verleende vergunning, extra schone grond aangebracht tot een dikte van 1 meter.

 

Gebruik

Het gebruik is hier divers en bestaat uit park, weiland en voetbalveld. Een deel van dit terrein wordt gebruikt door de schutterij.