Lexicon

Veelvoorkomende begrippen en een korte toelichting.
Wilt u meer weten over de taken van Bodemzorg Limburg en wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Afdeklaag

AVI-bodemassen

Bovenafdichting

Beheer

Bodemkwaliteitskaart

Bouwstof

Bouwstoffenbesluit

Eindafwerking

Folie

Geohydrologisch scherm

GHG

GLOBIS

HDPE-folie

Hemelwaterdrainage

Interventiewaarde

IPO

Jaarrapportage

Leemtewet Bodembescherming

Mijnsteen

Minerale laag

Monitoring

Navos locaties

Nazorg

Onderhoud

Percolaat

Steunlaag

Streefwaarde

Stortbesluit bodembescherming

Stortgas

Stortgasonttrekking

Trisoplast

Wet bodembescherming (Wbb)

Wm-vergunning

Zand-bentoniet