Veestraat, Jabeek

Ten oosten van de woonkern Jabeek (gemeente Beekdaelen) bevindt zich tussen de Veestraat en de Molenweg/Roermolen de vml. stortplaats Veestraat. Tussen 1965 en 1978 is op het toenmalige maaiveld over een oppervlakte van ca. 0,6 hectare en een maximale laagdikte van ca. 3 meter, ca. 18.000 m3 huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval gestort.

Navos
De Veestraat betreft een zgn. Navos-locatie (nazorg voormalige stortplaatsen). Navos-locaties zijn oude stortplaatsen die niet zijn voorzien van bodembeschermende voorzieningen, waardoor de naast- en ondergelegen bodem verontreinigd kan raken. Verder ontbreekt vaak een voldoende dikke afdeklaag. Om de verspreidings- en contactrisico’s af te dekken heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Op de locatie Veestraat is een afdeklaag aanwezig met een dikte van ca. 0,4 tot 0,75 meter. Op enkele plaatsen is geen afdeklaag aangebracht. Het grondwaterniveau bevindt zich op 0,5 meter minus maaiveld, waardoor het stortmateriaal niet in aanraking komt met dit grondwater.

Huidige gebruik
De locatie maakt onderdeel uit van een stiltegebied en is volledig voorzien van loofbomen. Het onderhoud en beheer van het bos wordt verzorgd door de Stichting tot behoud van Natuurmonumenten. De nazorg van de stortplaats is in handen van Bodemzorg Limburg.