Kleverbergweg, Schimmert

Ten zuiden van het (kerk)dorp Schimmert (gemeente Beekdaelen) bevindt zich aan de Kleverbergsweg de vml. stortplaats Kleverbergsweg. Tussen 1965 en 1975 is ter plaatse over een oppervlakte van ca. 1,3 hectare en een maximale laagdikte van ca. 10 meter, ca. 60.000 m3 huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval.

Navos
De Kleverbergsweg betreftis een zgn. Navos-locatie (nazorg voormalige stortplaatsen). Navos-locaties zijn oude stortplaatsen die niet zijn voorzien van bodembeschermende voorzieningen, waardoor de naast- en ondergelegen bodem verontreinigd kan raken. Verder ontbreekt vaak een voldoende dikke afdeklaag. Om de verspreidings- en contactrisico’s af te dekken heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden.

Op de locatie Kleverbergsweg is een afdeklaag aanwezig met een dikte die varieert van ca. 0,3 tot ca. 1,2 meter. Het grondwaterniveau bevindt zich op 20 meter minus onderkant stort.

Huidige gebruik
De locatie is volledig voorzien van loofbomen en ligt er reeds jaren ongemoeid bij. Over de locatie is een wandelpad aangelegd. Het algemene onderhoud en beheer wordt gezamenlijk verzorgd door de gemeente Beekdaelen en Bodemzorg Limburg.