De Zandberg, Mook en Middelaar

De voormalige stortplaats Mook, tegenwoordig De Zandberg geheten, ligt aan de westrand van de stuwwal van Nijmegen en maakte in het verleden onderdeel uit van de Mookerheide.

Tot 1963 was de locatie in gebruik als zandafgraving. Er is ontgrond tot circa 17 m +NAP. De ontgrondingsvergunning bepaalde dat de opvulling van het terrein op zodanige wijze diende plaats te vinden, dat de vroegere hoogtelijnen en hellingsverhoudingen weer zouden worden hersteld. Zoals voorheen gebruikelijk, werd de ontgronding opgevuld met afval.

Vanaf 1963 was de zandgroeve in gebruik als stortplaats voor (grof) huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Het afval was afkomstig van de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Ottersum. In totaliteit is er ca. 500.000 ton afval gestort.

De Zandberg is circa 5 hectare groot en wordt begrensd door de Groesbeekseweg (noordzijde) en de Mookerheide. Het hoogste punt bedraagt circa 57 m +NAP. 

Afwerking en beheer
Per 1 januari 2003 is de stortplaats eigendom van Bodemzorg Limburg. Dat jaar is een vloeistofdichte afdichting van Trisoplast aangebracht. Ook wordt er stortgas aan deze locatie onttrokken. De benutting bleek voor Attero niet meer rendabel en is in 2007 stopgezet. De stortplaats is ingezaaid met een locatiespecifiek kruidenmengsel en wordt begraasd door schapen.

Bodemzorg Limburg laat periodiek de aanwezige peilbuizen bemonsteren. Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld wat de mogelijke invloed is van deze voormalige stortplaats op de kwaliteit van het grondwater. Tot nu toe vindt nauwelijks beïnvloeding van de kwaliteit van het grondwater plaats.

Gebruik
Door het park loopt een wandelroute die aansluit op wandelroutes in de omgeving. Het hoogste punt ligt 60 m boven NAP, waardoor men van een prachtig uitzicht kan genieten. Bodemzorg Limburg heeft deze locatie in gebruik gegeven aan De Stichting Mountainbikeroute Rijk van Nijmegen voor het verwezenlijken van een bikepark. Verder loopt sinds 2015 het parcours van Groesbeeks Gruwelijkste, een ATB tocht van 50, 70 of 90 kilometer rondom Groesbeek over deze locatie. Het betreft een sportieve tocht waarbij de opbrengst ten goede komt aan een onderzoek naar een medicijn tegen stofwisselingsziekten.