Venraysbroek, Venray

In de periode van 1967 tot 1982 is op deze locatie huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort. De locatie heeft een oppervlakte van 6 ha en ligt ca. 10 meter boven maaiveld. In opdracht van de provincie Limburg is er in 2001 door Royal Haskoning een deklaagonderzoek uitgevoerd. In de deklaag zijn lichte verhogingen van zware metalen PAK en minerale olie aangetroffen. 

Afwerking en beheer
Het terrein is afgewerkt met een deklaag, waarvan de dikte varieert tussen 0,5 en 1,5 meter. Er is geen vloeistofdichte afdichting aangebracht. Uit een in 2016 uitgevoerd onderzoek blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met zware metalen benzeen en naftaleen. Er zijn geen gehalten aangetoond boven de interventiewaarde. Het terrein is in 2020 in eigendom overgenomen van de gemeente Venray. 


Gebruik
Het is de bedoeling om het terrein in te richten als zonnepark. Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Venray. Er wordt een zonnepark aangelegd met een capaciteit van 6 Mw. Aandachtspunt is m.n. de bescherming van een aantal aanwezige dassenburchten.