Venraysbroek, Venray

In de periode van 1967 tot 1982 is op deze locatie huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort. De locatie heeft een oppervlakte van 6 ha en ligt ca. 10 meter boven maaiveld. In opdracht van de provincie Limburg is er in 2001 door Royal Haskoning een deklaagonderzoek uitgevoerd. In de deklaag zijn lichte verhogingen van zware metalen PAK en minerale olie aangetroffen. 

Afwerking en beheer
Het terrein is afgewerkt met een deklaag, waarvan de dikte varieert tussen 0,5 en 1,5 meter. Er is geen vloeistofdichte afdichting aangebracht. Uit een in 2016 uitgevoerd onderzoek blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met zware metalen benzeen en naftaleen. Er zijn geen gehalten aangetoond boven de interventiewaarde. Het terrein is in 2020 in eigendom overgenomen van de gemeente Venray. 


Gebruik

Na de sluiting van deze locatie in 1982 heeft zich hier een nieuw ecosysteem ontwikkeld waar flora en fauna goed gedijen. Het (natuur)beheer door Bodemzorg Limburg zal hier in de komende jaren op aansluiten.