Contract zonnepark Belvédère ondertekend

17 oktober 2019

Volta Solar en Bodemzorg Limburg tekenen overeenkomst voor de bouw en het onderhoud van zonnepark Belvédère

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is Volta Solar door ons gecontracteerd voor het bouwen en onderhouden van zonnepark Belvédère. Het is de bedoeling dat 30.000 zonnepanelen worden geplaatst. Deze installatie met een capaciteit van 12 MWp levert jaarlijks ruim 10 miljoen kWh aan duurzame zonne-energie. Dit staat gelijk aan het verbruik door 3.000 huishoudens. De Universiteit Maastricht participeert voor 50% in het project, hetgeen betekent dat 50% van de opgewekte stroom beschikbaar komt voor de Universiteit.

De voorbereidingen voor de bouw zijn momenteel in volle gang. In januari 2020 zal gestart worden met de bouw. In april 2020 zal het zonnepark op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Voor het onderhoud is een overeenkomst gesloten voor 16 jaar, gelijk aan de looptijd  van de toegekende SDE+ subsidie.

Bodemzorg Limburg tekent samen met de Universiteit Maastricht, in verband met de aanleg van dit zonnepark, op 4 december 2019 het Maastrichts Energie Akkoord.

Terug naar nieuws overzicht