IVN Schinnen actief betrokken bij beheer Beukenberg

In het dorp Oirsbeek, gemeente Schinnen, ligt de gesloten stortplaats de Beukenberg. Deze locatie met een oppervlakte van 6,5 hectare is voorzien van een vloeistofdichte afwerking en is in 2005 voor de nazorg overgedragen aan Bodemzorg Limburg.

De begroeiing bestaat hoofdzakelijk uit struiken en planten. IVN Schinnen heeft een plan gemaakt om deze voormalige stortplaats te ontwikkelen tot een biotoop voor honingbijen, solitaire bijen en vlinders. Het is de bedoeling om in samenwerking met de imkervereniging de Mijnstreek door de plaatselijke imkers een aantal bijenvolken te plaatsen. De afgelopen jaren is geconstateerd dat vlinders en bijen er volop aanwezig zijn. 

Om de bijenstand in deze natuurlijke biotoop een impuls te geven zullen een bijenstal en 2 bijenhotels worden geplaatst. Verder zullen 2 insectenhotels voor de vele (solitaire) bijen, vlinders en andere kleine insecten worden neergezet. Hiervoor is een goede beschermende afzetting/omheining noodzakelijk. Een belangrijk deel van de werkzaamheden zal worden verricht door vrijwilligers en deskundigen. 

Dit project sluit goed aan op het in opdracht van de Provincie gestarte initiatief door Plattelandscoöperatie Peel & Maas, Vereniging voor Kleine Kernen Limburg, Natuurrijk Limburg en de Nederlandse Bijen Vereniging voor het “Bijen-Impuls Limburg”. Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds bewustzijn creëren binnen de ‘gemeenschap’ over het belang van bijen, anderzijds het creëen van een geschikt habitat voor bijen (en andere bestuivers). 

Met IVN is afgesproken om de begroeiing van de Beukenberg te verrijken met een zaadmengsel dat is afgestemd op bijen en vlinders. Er is inmiddels een bloemrijk mengsel gezaaid op de nieuw gemaakte heuvel, die uitzicht biedt over de wijde omgeving. Te zijner tijd zullen de basischool-leerlingen en andere belangstellenden kennis kunnen maken met dit uniek stukje “natuurverrijking”.

Terug naar nieuws overzicht