Mountainbiken op Het Tiende Vrij in Eijsden

18 december 2017

De mountainbike groep Bikers oet Eèsjde heeft in 2016 bij Bodemzorg Limburg een voorstel ingediend voor de aanleg van een mountainbikeparcours op de gesloten stortplaats Het Tiende Vrij in Eijsden, waar met name de mountainbikende jeugd zich sportief kan uitleven.

Voordat de gemeente Eijsden-Margraten medewerking kan verlenen wil men eerst een onderzoek laten uitvoeren naar de natuurwaarden op deze locatie. Dit onderzoek is in 2016 uitgevoerd en ter beoordeling voorgelegd aan de Provincie Limburg. Geconcludeerd is dat de voorgenomen activiteit niet strijdig is met de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbeheer. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd over het aan te leggen parcours en de voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen. Inmiddels is ook de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) betrokken bij dit project.

Het Tiende Vrij wordt beheerd door Het Limburgs Landschap. De locatie wordt momenteel nauwelijks gebruikt voor recreatiedoeleinden en ligt er verlaten bij. Een gebied dat vraagt om aandacht om er wat mee te gaan doen. Voor de mountainbikers vormt de berg een natuurlijke aantrekkingskracht en biedt de mogelijkheid om er een mooie en aantrekkelijke route door te leiden. Binnen de groep Bikers Oet Èèsjde wil een tiental vrijwilligers helpen om het gebied rijklaar te maken en ook in de toekomst begaanbaar te houden. 

Ook op gesloten stortplaatsen blijkt dat natuurontwikkeling een belangrijk punt is. Op Het Tiende Vrij heeft de natuur de afgelopen 15 jaar de kans gekregen zich te ontwikkelen. Zo heeft een dassenfamilie zich inmiddels in het afval van deze stortplaats gehuisvest. Op de taluds zien we bijzondere planten groeien en er nestelen zich meerdere soorten vogels. In het onderzoek is de aanwezigheid van uilen eveneens bekeken. Hoewel deze locatie direct naast de drukke A-2 ligt en naast het bedrijvencomplex van Umicore, is dat geen beletsel voor de ontwikkeling van een bijzondere flora en fauna. MOZL is bereid om mee te investeren in het aanleggen van het parcours en de voorzieningen die nodig zijn om op een verantwoorde wijze deze locatie te gebruiken om te mountainbiken.

Terug naar nieuws overzicht