Opening zonnepark Belvédère te Maastricht

6 oktober 2020

Bodemzorg Limburg stelt een zonnepark met 30.000 panelen op de voormalige stortplaats Belvédère te Maastricht vandaag in werking. Energiegedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg, wethouder Gert-Jan Krabbendam van Maastricht en directeur Ruud Bollen van Universiteit Maastricht zijn aanwezig bij de openingshandeling en zijn blij met de bijdrage van dit park aan de verduurzaming van de energievoorziening in Limburg.

Na een bouwperiode van negen maanden start Bodemzorg Limburg de productie van zonnestroom op de voormalige stortplaats Belvédère in Maastricht. Er zijn 30.000 zonnepanelen geplaatst die jaarlijks 11 miljoen kWh groene stroom produceren. De installatie is gebouwd door Volta Solar. De hoeveelheid stroom die hiermee wordt opgewekt, is vergelijkbaar met het jaarlijks verbruik van 3.500 huishoudens. Er is een overeenkomst gesloten met Universiteit Maastricht die 50% van de opgewekte stroom in de vorm van garanties van oorsprong (GvO’s) afneemt. Daartoe heeft de universiteit € 4 mln. via een lening bijgedragen in de financiering van dit project.

Bodemzorg Limburg
Directeur Bodemzorg Limburg Dick Rootert: “De voormalige stortplaats Belvédère is voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting en een aantal extra milieubeschermende voorzieningen. Dit betekent dat de aanleg van dit zonnepark met een grootte van 10 ha op bijzonder zorgvuldige wijze diende te geschieden. Na een openbare aanbestedingsprocedure werd Volta Solar geselecteerd als bouwer en beheerder van dit grote zonnepark. De begeleiding van zowel de aanbesteding als de daaropvolgende bouw geschiedde door Sweco Nederland. De bedoeling is om het park tenminste 25 jaar in gebruik te houden. Bijzonder is de samenwerking met Universiteit Maastricht. Binnenkort start Bodemzorg Limburg met de bouw van een even grote installatie in Landgraaf”.

Provincie Limburg
Gedeputeerde Carla Brugman: “De basis voor een succesvolle energietransitie is samenwerking in het juiste tempo. Samenwerking met het bedrijfsleven, provincie, gemeentes, woningbouwcorporaties en inwoners van Limburg. Samen zetten we ons in voor de energietransitie. Dit project is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik als het gaat om grondgebonden zonneparken. We zijn als Provincie actief bezig om op voormalige stortplaatsen zonneparken te realiseren en het doet me deugd dat we nu een concrete stap hebben kunnen zetten met de opening van dit park”.

Gemeente Maastricht
Wethouder Gert-Jan Krabbendam; “Sinds 2015 gaan we allianties aan met energieke partijen uit de samenleving met goede initiatieven. Zo maken wij met organisaties afspraken die wij samenbrengen in een Maastrichts Energieakkoord. Daardoor wordt Maastricht steeds duurzamer. De zonneweide Belvédère is hiervan een mooi voorbeeld. Hier hebben de Universiteit Maastricht, Bodemzorg Limburg en de gemeente de handen ineen geslagen en een prachtig project gerealiseerd. Een binnenstedelijke zonneweide op een oude stortplaats op basis van lokale initiatieven pas perfect in de Belvédère, als een eigenzinnig stukje Maastricht”.

Universiteit Maastricht
Directeur Finance Universiteit Maastricht (UM) Ruud Bollen: “De UM is zich als een van de grootste werkgevers van Limburg zeer bewust van haar verantwoordelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan een beter leefklimaat. De instelling heeft zich verbonden aan het Maastrichts klimaatakkoord en heeft zelf de intentie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Participatie in het zonnepark “Belvédère” betekent dat nu al voor ca. 30% van de totale energiebehoefte aan deze ambitie wordt voldaan. Ook de komende jaren zal de UM zich maximaal inspannen om haar doelstelling op dit gebied te realiseren”.

Terug naar nieuws overzicht