Starthandeling bouw zonnepark Belvédère

23 januari 2020

Op 23 januari jl. vond de formele starthandeling voor de bouw van het zonnepark Belvédère plaats. Deze werd verricht door wethouder Krabbendam samen met Ruud Bollen van de Universiteit Maastricht en Dick Rootert van Bodemzorg Limburg. De planning is dat het park eind juli in werking treedt.

Op 4 december 2019 hebben bovengenoemde partijen het zogenaamde Maastrichts Energie Akkoord ondertekend. De stad Maastricht ambieert om in 2050 klimaatneutraal te zijn en daagt partijen uit om nu al overeenkomsten te tekenen die gericht zijn op een verduurzaming van het energieverbruik.

Bodemzorg Limburg draagt aan deze ontwikkeling bij door 30.000 zonnepanelen te plaatsen op de Belvédère en 12 MW groene energie te leveren aan het elektriciteitsnet. De helft daarvan is bestemd voor de Universiteit Maastricht. Nadat deze locatie in het verleden is gebruikt voor zand- en grindwinning en later voor afvalstoffenverwerking, wordt dezelfde nu aangewend in het kader van de verduurzaming van de stroomvoorziening in Maastricht.

Terug naar nieuws overzicht