Uitzichtpunt Kulberg

17 maart 2019

In de gemeente Horst aan de Maas ligt de voormalige stortplaats Zuringspeel. Een deel van deze locatie is in gebruik als golfbaan. Het resterende deel is ingericht voor natuur en extensieve recreatie. Samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) is een plan gemaakt voor het creëren van een 10 meter hoog uitzichtpunt boven op de op 25 meter, boven het maaiveld liggende, voormalige stort.

Het wordt een landmark in het gebied Peelbergen waar diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Zo is er een nieuw hippisch centrum tot stand gebracht, zal er volop worden geïnvesteerd in Toverland en zullen de bestaande recreatieparken een forse upgrading ondergaan. Behalve Bodemzorg Limburg zullen de Stichting CEZP, de Provincie en de gemeente Horst aan de Maas financieel bijdragen aan dit project.

In het verre verleden was het een heidegebied, waar in een lager deel, de Zuringspeel geheten, een locatie voor de grootschalige verwerking van afvalstoffen is ingericht. Aan dit storten van afval is in de negentiger jaren van de vorige eeuw een einde gekomen. De vraag is op welke wijze zo’n locatie die veel overlast heeft veroorzaakt voor de omgeving (stank, meeuwen, transport) toegevoegde waarde zou kunnen bieden voor Peelbergen.

Op het deel van de locatie dat niet in gebruik is voor golfdoeleinden zet de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) zich in om bekendheid te geven aan de historie van het gebied. Zij hebben hier door Rowwen Hèze en Camiël van de Piël  belangrijke accenten aangebracht. Het aan te leggen kunstwerk is het hoogste punt in de gemeente Horst aan de Maas. Het kunstwerk is ontworpen door Ruud van der Beele en laat sporen zien van het verleden naar de toekomst.

Dit jaar is gestart met de aanvoer van grond.

Terug naar nieuws overzicht