Uitzichtpunt Kulberg

17 maart 2019

In de gemeente Horst aan de Maas ligt de voormalige stortplaats Zuringspeel. Een deel van deze locatie is in gebruik als golfbaan. Het resterende deel is ingericht voor natuur en extensieve recreatie. Samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) is een plan gemaakt voor het creëren van een 10 meter hoog uitzichtpunt met een kunstwerk boven op de op 25 meter, boven het maaiveld liggende, voormalige stort.

Het kunstwerk fungeert als een landmark in het gebied Peelbergen waar diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Zo is er een nieuw hippisch centrum tot stand gebracht, zal er volop worden geïnvesteerd in Toverland en zullen de bestaande recreatieparken een forse upgrading ondergaan. Behalve Bodemzorg Limburg hebben de Provincie, de gemeente Horst aan de Maas, de Rabobank, Toverland, De Schatberg, Center Parcs en het Equestrian Centre De Peelbergen financieel bijgedragen. 

In het verre verleden betrof het een heidegebied, waar in een lager deel, de Zuringspeel geheten, een locatie voor de grootschalige verwerking van afvalstoffen was ingericht. Aan dit storten van afval is in de negentiger jaren van de vorige eeuw een einde gekomen. De vraag is op welke wijze zo’n locatie die veel overlast heeft veroorzaakt voor de omgeving (stank, meeuwen, transport) toegevoegde waarde zou kunnen bieden voor Peelbergen.

Op het deel van de locatie dat niet in gebruik is voor golfdoeleinden zet de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) zich in om bekendheid te geven aan de historie van het gebied. Zij hebben hier door Rowwen Hèze en Camiël van de Piël  belangrijke accenten aangebracht. Het kunstwerk is het hoogste punt in de gemeente Horst aan de Maas en is ontworpen door Ruud van der Beele. Het laat sporen zien van het verleden naar de toekomst.

 

Terug naar nieuws overzicht