Nieuwe commissaris

18 december 2017

In de Algemene Vergadering van juni van dit jaar is Loek Radix benoemd als commissaris (financiën) en opvolger van Jos Vercammen. Jos is 12 jaar (financieel) commissaris geweest en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling naar een stabiele organisatie. Zo is in die periode een Beleggingsstatuut opgesteld en zijn belangrijke maatregelen genomen om de gevolgen van de beurscrisis in 2008 voor de nazorgvoorziening te beperken.

Ook de beëindiging van de deelname van de Provincie in het aandelenkapitaal heeft in deze periode plaatsgehad. Verder is in diezelfde periode grond aangekocht bij de locatie Zuringspeel en zijn oplossingen gevonden voor het faillissement van Golfcomplex De Golfhorst BV.

Loek Radix heeft ervaring met beleggingen opgedaan bij AZL Beheer te Heerlen, is als directeur van het Pensioenverzekeringsbedrijf van DSM betrokken geweest bij het beleggingsbeleid van dit bedrijf en heeft verder bij DSM een aantal functies vervuld m.b.t. Strategy, Corporate Control & Accounting.

Vanaf 2013 heeft hij een eigen adviesbureau en heeft opdrachten uitgevoerd voor o.m. Media Groep Limburg, LIOF en Virenze. Verder is Loek lid van meerdere raden van toezicht. De komende jaren wordt hij als commissaris o.m. direct betrokken bij het beleid voor het beheer van de nazorgvoorziening, de investering in zonneparken en de gevolgen van de VPB-wetgeving voor onze organisatie. 

Terug naar nieuws overzicht