Algemene Vergadering

13 mei 2020

Op 18 juni a.s. om 13.30 uur vindt de Algemene Vergadering van Nazorg Limburg BV plaats. Belangrijkste agendapunt betreft de vaststelling van de jaarrekening 2019.

Starthandeling bouw zonnepark Belvédère

23 januari 2020

Op 23 januari jl. vond de formele starthandeling voor de bouw van het zonnepark Belvédère plaats. Deze werd verricht door wethouder Krabbendam samen met Ruud Bollen van de Universiteit Maastricht en Dick Rootert van Bodemzorg Limburg. De planning is dat het park eind juli in werking treedt.

Lees verder

Contract zonnepark Belvédère ondertekend

17 oktober 2019

Volta Solar en Bodemzorg Limburg tekenen overeenkomst voor de bouw en het onderhoud van zonnepark Belvédère.

Lees verder

Aanleg zonneparken op gesloten stortplaatsen

19 maart 2019

In opdracht van Bodemzorg Limburg is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om zonneparken aan te leggen op een aantal van onze voormalige stortplaatsen. Op dit moment betreft het de locaties Belvédère te Maastricht, Het Kreupelbusch te Landgraaf en Bocholtz te Simpelveld. Met de betrokken gemeenten is overleg gevoerd om vast te stellen of de bereidheid bestaat om mee te werken aan zo’n ontwikkeling.

Lees verder

Uitzichtpunt Kulberg

17 maart 2019

In de gemeente Horst aan de Maas ligt de voormalige stortplaats Zuringspeel. Een deel van deze locatie is in gebruik als golfbaan. Het resterende deel is ingericht voor natuur en extensieve recreatie. Samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) is een plan gemaakt voor het creëren van een 8 meter hoog uitzichtpunt boven op de op 25 meter, boven het maaiveld liggende, voormalige stort. 

Lees verder