Natuur op een berg van 45 meter afval

28 april 2017

 “In Limburg zijn veel afgravingen, volgestort met afval”. In Dagblad Trouw is op 28 april jl. een artikel gepubliceerd over de nazorg op de locaties Het Kreupelbusch en Beukenberg. 

Lees verder

IVN Schinnen actief betrokken bij beheer Beukenberg

In het dorp Oirsbeek, gemeente Schinnen, ligt de gesloten stortplaats de Beukenberg. Deze locatie met een oppervlakte van 6,5 hectare is voorzien van een vloeistofdichte afwerking en is in 2005 voor de nazorg overgedragen aan Bodemzorg Limburg.

Lees verder